Prevádzkovateľ: Parkování Beroun s.r.o.

Organizace s podílem města
IČO: 05030650

Adresa:
Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město

Kompletný prehľad platených parkovísk a rezidentných zón, parkovacích kariet, prevádzkových dob, ceníkov a map je uvedený na webových stránkach mesta Beroun:
http://www.mesto-beroun.cz/obcan/doprava/parkoviste/

ClickPark spustený 08/2017