Prevádzkovateľ: Služby Blansko s.r.o.

Parkovanie s predajnými automatmi:

Prevádzková doba:

  • Pondelok – piatok 07:00 – 18:00 hod

Tarifikácie:

  • 1,- Kč / 30 min.
  • 10,- Kč / každá ďalšia začatá hodina – osobný automobil
  • 35,- Kč / každá ďalšia začatá hodina – autobus

Parkoviště nad nemocnicí Blansko

Prevádzková doba:

  • Pondelok – piatok 06:00 – 18:00 hod

Tarifikácie:

  • 10,- Kč / 4 hod.

Viac informácií na webovej stránke spoločnosti:
http://www.sluzby-blansko.cz/parkovaci-automaty.html

ClickPark spuštěn 09/2017