Prevádzkovateľ: COMORRA SERVIS
príspevková organizácia Mesta Komárno

Prevádzková doba:

  • Pondelok – Piatok 08:00 – 17:00 hod.
  • Sobota, Nedeľa, sviatky: Neplatí sa

Tarifikácie:

  • A1 0,70 € / 1 hodina
  • A2 0,40 € / 1 hodina

Viac informácií na webovej stránke spoločnosti:
https://comorraservis.sk/web/index.php/sk/parkovaci-system

ClickPark spustený 08/2017