Prevádzkovateľ: VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Prevádzková doba:

  • Pondelok – Nedeľa 06:00 – 18:00 hod.

Tarifikácie:

Osobný automobil, motocykel:

  • 1,20 € / 1 hod.
  • 6,00 € / den

Autobus:

  • 3,00 € / 1 hod.
  • 15,00 € / den

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je parkovanie bezplatné.

Viac informácií na webovej stránke spoločnosti::
http://www.vpstatry.sk/zoznam-parkovisk.phtml?id3=71625

ClickPark spustený 06/2017